Novinky z blogu Memoda

Dopravní omezení a jeho dopad na ceny fotovoltaických panelů

Napětí v Rudém moři a přesměrování námořních tras 

V důsledku aktuální napjaté situace v Rudém moři došlo k odklonění naprosté většiny námořních tras z Asie do Evropy. V posledních letech nejvytěžovanější trasa přes Rudé moře a Suezský průplav je nahrazována delší trasou kolem Afriky a Mysu Dobré Naděje. Tato změna vede k prodloužení dopravních časů minimálně o 15 dní a když započteme cestu lodě zpátky do Asie, dostaneme se na minimálně měsíc.

Více

Návod – Periodické nabíjení pro střídače Goodwe, Solax a Sunways

Zimní režim pro fotovoltaické elektrárny: optimalizujte baterie

Aby vaše baterie zůstaly v kondici, je důležité zajistit jejich pravidelné nabíjení na 100 % alespoň jednou týdně a udržovat je v teplotách nad 0° C. Nezapomeňte také upravit hloubku vybití na 20 % a aktivovat SOC ochranu. Připravili jsme návody pro nastavení vašich Solax, Sunways a GoodWe systémů, abyste mohly vaše systémy přečkat zimu bez starostí.

Více

Dotační výzvy na FVE pro firmy a instituce na rok 2024

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR oznámily další významné investice z programu RES+ Modernizačního fondu. Investice ve výši miliard korun budou zaměřeny na podporu výstavby fotovoltaických elektráren. Modernizační fond, financovaný prostřednictvím výnosů z evropských emisních povolenek, tak nadále přispívá k energetické transformaci Česka. Cílem je využití udržitelné solární energie, zajištění energetické nezávislosti průmyslu i veřejných institucí, a ochrana klimatu.

Více

Nové dotační podmínky NZÚ + NZÚ Light. Co všechno se mění?

 

S novým rokem přichází i úpravy v dotačních podmínkách na realizace fotovoltaiky. Od 17.1. je v platnosti nové znění podmínek dotačního programu NZÚ Light, který mimo jiné podporuje i fotovoltaický ohřev teplé vody. Minulý rok 2023 se nesl v obrovském zájmu o tuto formu podpory, který ovšem na trh přinesl i velké množství nekvalitních produktů a tzv. šmejdů. Objevily se dokonce fámy o ukončení dotačního programu a lidé byli v mnoha případech tlačeni do podpisu smluv. Ministerstvo tedy přišlo s úpravou podmínek, které chrání spotřebitele a zároveň částečně zamezuje podporu nekvalitních produktů. Co se tedy mění?

Více

Současnost a budoucnost solárních panelů – rok 2023 a 2024

Uplynulý rok ve fotovoltaice byl velmi dynamický a turbulentní, což pocítil snad každý, kdo se v tomto odvětví pohybuje. Ceny všech komponent se mění ze dne na den a není jisté, kdy a kde se ustálí. Situace se nejčastěji hodnotí podle vývoje cen křemíku, solárního skla a solárních článků, což není náhoda. To jsou totiž základní stavební prvky fotovoltaických panelů a podle jejich ceny se řídí v podstatě celé odvětví. Trh je zaplaven nepřeberným množstvím panelů s různými technologiemi od nespočtu výrobců a vyznat se v něm je čím dál náročnější.

Více

Střídače SolarEdge zařazeny mezi střídače doporučené EG.D

Střídače SolarEdge byly úspěšně podrobeny testu v laboratoři čisté energetiky EG.D v Českých Budějovicích. Zařadily se tak do seznamu střídačů, které splňují veškeré legislativní požadavky (v souladu s RfG1 2016/631 (EU), přílohou č.4 PPDS2, EN 50549-13 a požadavky distributora) a mohou být tak doporučeny k připojení do distribuční sítě. Nejenže střídače SolarEdge prošly testováním hned napoprvé, ale zároveň se stal SolarEdge prvním výrobcem, který uspěl v ČR s testem komerčních střídačů!

Více

Bezpečnost na prvním místě – Tigo TS4-A-2F

V posledních měsících sílí ve veřejném prostoru obavy ohledně bezpečnosti fotovoltaiky. Je přirozené, že s rostoucím počtem elektráren se bude zvyšovat i poruchovost, která může vést až k požáru. Když se podíváme na statistiky, od ledna do července letošního roku je evidováno 45 požárů FVE a to hlavně v souvislosti s neprofesionální instalací. Je třeba dát tato čísla do kontextu, jen v prvním pololetí letošního roku se zprovoznilo na 45 000 FVE.1 Jednoduchou matematikou tedy zjistíme, že požár vznikl pouze u 0,1 % instalací, a to počítáme pouze nové FVE.

Více

Využití energie z fotovoltaické elektrárny tepelným čerpadlem

Kombinace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel je v poslední době hojně skloňované téma.
Důvod je nasnadě – tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii z obnovitelného zdroje (vzduch, země, voda, pro vlastní pohon k tomu ale spotřebovávají elektrickou energii. Fotovoltaická elektrárna zase z obnovitelného zdroje (sluneční záření) generuje právě elektřinu.

Více

Novela energetického zákona Lex OZE II

Vláda po dlouhém čekání schválila 21.6. 2023 novelu energetického zákona, známou pod názvem „Lex OZE II“.  Zásadní změnu, kterou by měla novela přinést, je zavedení konceptu komunitní energetiky a pravidel pro sdílení vyrobené elektřiny. Novela si především klade za cíl snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích i dovozu energie. Nyní se nachází v Poslanecké sněmovně, poté poputuje do Senátu, a nakonec ji k podpisu dostane prezident. Teprve poté bude moci vstoupit v platnost (odhadem během roku 2024).

Více

NZÚ Light a solární ohřev vody

Dotační programy zvedají poptávku po fotovoltaice a jinak to není i v případě NZÚ Light. V rámci tohoto dotačního programu mohou lidé, kteří splňují podmínky, dosáhnout na příspěvek až 90 000 Kč na solární, nebo termický ohřev vody. V případě solárního fotovoltaického systému je řeč o kombinaci panelů a střídače, který je schopný energií z fotovoltaiky ohřívat topné těleso boileru.

Více

Jak na správné paralelní zapojení baterie GoodWe Lynx

Naše technické oddělení se v posledních dnech zabývá problémem špatné komunikace při paralelním zapojení baterie GoodWe Lynx. Dle dostupných informací je na vině nesprávná datová kabeláž. Vytvořili jsme proto schéma na propojení, kde uvádíme na pravou míru nepřesně uvedenou specifikaci „standard RJ45“. Ta není jednoznačná, protože LAN kabely se používají v provedení přímém a kříženém.
Více

Solární boom – na kvalitě panelů záleží

Boom solárních elektráren v období mezi lety 2009-2010 je dávno za námi a postupem času už se hromadí dostatek dat na bilancování. Ve zmíněných letech se u nás nainstalovala většina fotovoltaického výkonu, což bylo způsobeno kombinací razantního snížení ceny fotovoltaických technologií a štědrého vládního dotačního programu s garancí výkupní ceny na dvacet let (1). V tomto období se například uvedly do provozu prakticky všechny největší solární elektrárny v ČR (2), včetně FVE Ralsko a FVE Vepřek, s celkovým instalovaným výkonem přes 90 MW.

Více