Dopravní omezení a jeho dopad na ceny fotovoltaických panelů

Napětí v Rudém moři a přesměrování námořních tras 

V důsledku aktuální napjaté situace v Rudém moři došlo k odklonění naprosté většiny námořních tras z Asie do Evropy. V posledních letech nejvytěžovanější trasa přes Rudé moře a Suezský průplav je nahrazována delší trasou kolem Afriky a Mysu Dobré Naděje. Tato změna vede k prodloužení dopravních časů minimálně o 15 dní a když započteme cestu lodě zpátky do Asie, dostaneme se na minimálně měsíc.


Celkově se tak zhoršuje dostupnost volných přepravních kapacit. Podobná situace se odehrála v roce 2021, kdy loď Ever Given na šest dní zablokovala Suezský průplav. V nejbližších týdnech se proto můžeme setkávat s krátkodobým výpadkem dodávek u některých produktů. 

Vliv na přepravu a ceny fotovoltaických panelů 

Aktuální situace má výrazný dopad také na zvyšování nákladů na přepravu, ve srovnání s cenami ve 3. a 4. čtvrtletí 2023 může jít až o trojnásobný nárůst. Toto zdražení se značně projevuje na cenách fotovoltaických panelů, zejména v kombinaci s vyprazdňováním skladových zásob v Evropě, protože mnozí výrobci byly nuceni svoje skladové zásoby prodávat se ztrátou. Očekává se, že zvýšené ceny začnou postupně ovlivňovat trh již v průběhu tohoto kvartálu. 

Nabídka fotovoltaických panelů od Memodo 

Vzhledem k tomu, že se situace na trhu dynamicky vyvíjí, doporučujeme zákazníkům plánování dodávek ve větším předstihu, což se týká jak komerčních, tak i rezidenčních nákupů. 

Přes všechny tyto výzvy Memodo nadále nabízí výhodné fotovoltaické panely, které jsou skladem a připraveny k okamžitému odběru. Zde jsou odkazy na některé z našich produktů: