Jaké změny byly provedeny 2 dny před otevřením žádosti o grant RES+?

Znění výzvy Modernizačního fondu RES+ č. 1/2024 pro firmy a veřejné objekty, která otevírala příjem žádosti 1. 3. 2024, byla pozměněna 28. 2. 2024.  

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) beze slova provedl pár zásadních změn v podmínkách žádostí o dotační tituly RES+ a nahrál tyto nové dokumenty na oficiální stránky pouhé 2 dny před otevřením přihlašování žádostí.

Sice se většina změn týkala jen stylistických úprav vět nebo doplňujících informací k dříve nedovysvětleným podmínkám, avšak některé změny byly zásadní a důležité pro žadatele i orgány udělující požadována povolení. 
 

V první řadě, nové podmínky pro RES+ č. 1/2024 upřesňují oprávněné žadatele pro FVE s instalovaným výkonem 10 kWp – 5 MWp realizované na katastrálním území Prahy následovně: 

 • obce, kraje; 
 • městské části hlavního města Prahy; 
 • dobrovolné svazky obcí; 
 • veřejnoprávní instituce; 
 • příspěvkové organizace;  
 • organizační složky státu;  
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace; 
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; 
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; 
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby; 
 • státní podniky;
 • národní podniky; 
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  

Druhou, velmi zásadní změnou je, že nové verze podmínek RES+ už nenařizují povinně obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za toto omezení (a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny) ve Smlouvě o připojení (SoP) FVE k distribuční nebo přenosové soustavě. Toto je dobrá zpráva pro ty, kteří ještě nemají podanou žádost o připojení. Jestli už ale máte o takovou SoP zažádáno nebo ji máte schválenou, platí pro vás, že za určitých okolností je provozovatel distribuční sítě oprávněn vám ponížit rezervovaný výkon, a tím pádem můžete přijít o část zisků z přetoků. 

Nutnost možnosti omezení rezervovaného výkonu byla odebrána ze všech výzev RES+ pro fotovoltaiku.  

Rezervovaný výkon zůstává 

Poněkud radikální požadavek výzev RES+ č.1/2024 a č. 2/2024 je maximální povolený rezervovaný výkon, který může činit maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu nad 1 MWp. Tato podmínka, bohužel, zůstává beze změny. Tímto způsobem se podporuje vlastní spotřeba vyrobené energie z FVE a zamezuje se velkým přetokům do sítě, které by mohly ohrozit stabilitu distribuční či přenosové soustavy. 

Celý detail výzvy si můžete přečíst na oficiálních stránkách zde.