Legislativní hranice výkonu FVE z hlediska různých povolení

Pro stavbu fotovoltaické elektrárny jsou potřebná povolení a schválení, která závisí od velikosti instalovaného výkonu FVE. Táto tabulka vám pomůže s rychlým přehledem povolení, která jsou nevyhnutná pro realizaci různých FVE.

Více