Dopravní omezení a jeho dopad na ceny fotovoltaických panelů

V důsledku aktuální napjaté situace v Rudém moři došlo k odklonění naprosté většiny námořních tras z Asie do Evropy. V posledních letech nejvytěžovanější trasa přes Rudé moře a Suezský průplav je nahrazována delší trasou kolem Afriky a Mysu Dobré Naděje. Tato změna vede k prodloužení dopravních časů minimálně o 15 dní a když započteme cestu lodě zpátky do Asie, dostaneme se na minimálně měsíc.

Více