Střídače SolarEdge zařazeny mezi střídače doporučené EG.D

Střídače SolarEdge byly úspěšně podrobeny testu v laboratoři čisté energetiky EG.D v Českých Budějovicích. Zařadily se tak do seznamu střídačů, které splňují veškeré legislativní požadavky (v souladu s RfG1 2016/631 (EU), přílohou č.4 PPDS2, EN 50549-13 a požadavky distributora) a mohou být tak doporučeny k připojení do distribuční sítě. Nejenže střídače SolarEdge prošly testováním hned napoprvé, ale zároveň se stal SolarEdge prvním výrobcem, který uspěl v ČR s testem komerčních střídačů!

Laboratoř EG.D dokáže simulovat prostředí střídavé soustavy nízkého napětí a současně stejnosměrné napětí, jako jsou fotovoltaické panely nebo baterie. To umožňuje testovat chování a odezvu střídačů, jejich dopad na distribuční síť a splnění požadavků daných českou a evropskou legislativou. Podle této jednotné metodiky probíhá v České republice testování střídačů ještě ve dvou dalších laboratoří – ČEZ Distribuce a VUT Brno. Laboratoř EG.D, je v tuto chvíli schopná testovat střídače do maximálního výkonu 15 kVA (5 kVA v případě jednofázových střídačů). Z kraje příštího roku by měl být maximální výkon navýšen na 30 kVA. Testování větších střídačů je možné i nyní – při omezení jejich výkonu. Na výsledky testů to nemá vliv, protože střídač by měl plnit požadavky v celém výkonovém rozsahu.

Je však nutné zmínit, že v současné době není v ČR žádná akreditovaná laboratoř rozhodující o tom, který střídač bude moci být připojen do sítě a který nikoliv. I ostatní střídače, které nejsou uvedeny v seznamu doporučených střídačů EG.D, je možné do sítě připojit, pokud splní všechny požadavky vyplývající ze smlouvy o připojení a PPDS.

Seznam provedených testů:

 • Frekvenční stabilita – RfG čl. 13.1 a), čl. 9.1.1 přílohy č. 4 PPDS
 • RoCoF4 – RfG čl. 13.1 b), čl. 9.1.1 přílohy č. 4 PPDS
 • Snížení činného výkonu při nadfrekvenci – RfG čl. 13.2, čl. 9.3.1 přílohy č. 4 PPDS
 • Snížení činného výkonu při podfrekvenci – RfG čl. 13.4 a 13.5, čl. 9.3.2 přílohy č. 4 PPDS
 • Logický modul – RfG čl. 13.6, čl. 5.1 přílohy č. 4 PPDS
 • Automatické opětovné připojení VM – RfG čl. 13.7, čl. 9.5 přílohy č. 4 PPDS
 • Ověření jmenovitého výkonu – čl.2 přílohy č. 4 PPDS
 • Napěťová stabilita – čl. 9.1.2 přílohy č. 4 PPDS
 • Překlenutí podpětí – čl. 9.2.2.1 přílohy č. 4 PPDS
 • Překlenutí přepětí – čl. 9.2.2.2 přílohy č. 4 PPDS
 • Funkce P(U) – čl. 9.3.5 přílohy č. 4 PPDS
 • Funkce Q(U) – čl. 9.4.2 přílohy č. 4 PPDS
 • Nastavení ochran – SoP5

Výsledek testování se vždy vztahuje pouze na uvedený typ střídače s otestovanou verzí FW, na kterém nebyl proveden neautorizovaný zásah třetí osobou nebo nedošlo ke změně parametrů odpovídajícím požadavkům provozovatele distribuční soustavy.

Seznam doporučených střídačů EG.D – SolarEdge:

Kromě střídačů SolarEdge máme v našem portfoliu i další značky střídačů, které úspěšně prošly testováním EG.D:

Datum otestování Výrobce Model (typ) Verze FW
06.02.2023 Solax X3 G4 DSP: 1.33; ARM: 1.31
02.03.2023 Fronius Primo V1.1.33.0
17.03.2023 Kostal Plenticore plus 1.33
02.08.2023 Fronius Symo *.*-3-M V1.1.17.0
16.10.2023 SolarEdge Home Hub SE*K-RWB48 1.20.1648
16.10.2023 SolarEdge Synergy Technology – SE**K-RW0 1.20.1643
17.10.2023 SolarEdge SE**.*K-RW0 1.20.1643
13.11.2023 Fronius Symo GEN24 PLUS 1.27.3-1
20.11.2023 Fronius Primo GEN24 PLUS 1.27.3-1
18.12.2023 GoodWe GW10KN-ET 111127

 

1 RfG – Requirements for Generators (Požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě)
2 PPDS – Pravidla provozování distribuční soustavy
3 EN 50549-1 – Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi – Část 1: Připojení k distribuční síti nn – Výrobny do typu B včetně
4 RoCoF – Rate of Change of Frequency (Rychlost změny frekvence)
5 SoP – Smlouva o připojení
6 Komerční střídače byly testovány s omezeným výkonem, protože laboratoř nemá v tuto chvíli možnost testovat střídače nad 15 kVA při plném výkonu. Chování střídačů by však při plném výkonu mělo být stejné a výsledky testů nezměněny. Střídač musí plnit požadavky v celém výkonovém rozsahu.