Hybridní měnič Solis = zvýšení účinnosti?

Solis je náš nový výrobce střídačů, který se zaměřuje na stringové střídače. V současné době působí také v segmentu domácích úložišť a uvádí na trh nový třífázový hybridní střídač Solis S6 Hybrid Inverter. Zde jsou informace, které byste měli o produktech vědět.

Třífázový vysokonapěťový hybridní střídač Solis S6 nabízí 3 nebo 4 MPP trackery (MPPT), což umožňuje flexibilnější uspořádání modulů. Takto lze umístit až 4 stringy a vytěžit ze systému maximum. Vlastní konstrukce MPPT s přesným algoritmem MPPT dosahuje maximální účinnosti přeměny 99,1 %.

Můžete také aktivovat detekci obloukového výboje (AFCI). Pokud se ve fotovoltaickém řetězci objeví oblouky, fotovoltaický systém se vypne, což slouží jako protipožární ochrana.

Díky vstupnímu proudu 16 A je měnič kompatibilní s moderními vysoce výkonnými moduly a dokáže efektivně využívat generovaný proud. Maximální zkratový proud (Isc) je 24 A, který musí být vždy vyšší než hodnota modulu.

Solis S6 3p Hybrid

Solis S6 3p Hybrid

Ve tmě

V případě výpadku elektrické sítě je v hybridním měniči integrováno přepínací zařízení pro záložní napájení. To znamená, že vybraní spotřebitelé mohou být i nadále zásobováni nouzovým napájením. Mluvíme zde o “záložním světle“. Hybridní střídač je schopen černého startu a dokáže zvýšit kapacitu baterie na určitou úroveň i v případě výpadku sítě a několika hodin slunečního svitu. Možné je také solární dobíjení, kdy se baterie dobíjí i při výpadku sítě, aby bylo možné zásobovat spotřebitele elektřinou.

Při nabíjecím a vybíjecím proudu 25 A, resp. 50 A proud do akumulátoru a z akumulátoru rychle teče. Podporováno je až 10 paralelních měničů. Toto jsou další vlastnosti hybridního měniče:

Solis Hybridní střídač 5 K 6 K 8 K 10 K
Jmenovitý výkon AC 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Celkový počet MPP trackerů / připojení řetězce 3/3 4/4
Připojení k síti 3fázové
Ukládání energie z fotovoltaických střídačů ANO
Maximální výkon v nouzovém režimu

 

8 kVA, 60 s 9.6 kVA, 60 s 12.8 kVA, 60 s 16 kVA, 60 s
Počet připojitelných baterií 1
Max.kapacita nabíjení/vybíjení baterie* 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Funkce detekce oblouku (AFCI) ANO*
Součást balení
 •  4 PV konektor Stabil MC4 (4-6 mm²)
 • 1 konektor baterie (10-16 mm ²2)
 •  1 síťová zástrčka (krátká)
 •  1 zástrčka pojistky střídavého proudu (dlouhá)
 •  Držák a šrouby
 •  Eastron SDM630MCT Měřič energie 3proudové transformátory
 •  8 konektorů RJ45
 •  1 anténa Bluetooth
 •  Modul Wi-Fi
Třída ochrany IP66
Hmotnost 32.6 kg
Záruka 5 years
Očekávaná kompatibilita baterií
 • BYD HVM
 • BYD HV

* Lze povolit během uvádění do provozu.

Instalace a uvedení hybridního měniče Solis do provozu

Nástěnný držák pro instalaci je součástí balení, připevníte jej na zeď. Kolem měniče a baterie by měla být dodržena vzdálenost 0,5 m.

Součástí dodávky je 3fázový inteligentní elektroměr se 3proudovými transformátory a Wi-Fi modul, pomocí kterého se provádí uvedení do provozu. K tomu je zapotřebí aplikace SolisCloud, kde najdete také návrháře systému. Uvedení do provozu je možné provést také přes Bluetooth. Na začátku nastavíte pracovní režimy, čas, kód sítě, možnosti baterie a možnosti měřiče.

V portfoliu také: Fotovoltaický střídač

Třífázový střídač Solis S5

Solis S5 3P – 8 kW

Kromě hybridních střídačů Solis je k dispozici také řada fotovoltaických střídačů o výkonu 0,6-255 kW. Střídače jsou vybaveny funkcí AFCI a jsou kompatibilní s nejnovějšími vysoce výkonnými moduly.

Fotovoltaické střídače pro domácnosti mají kompaktní konstrukci a nízkou hmotnost, která se pohybuje mezi 17,8 a 20 kg. Poměr DC/AC těchto měničů je více než 150 %. Instalace a údržba fotovoltaických střídačů je navíc poměrně snadná. Stejně jako většina hybridních střídačů lze i fotovoltaické střídače Solis ovládat na dálku pomocí aplikace SolisCloud. Fotovoltaické střídače Solis mají speciální bezpečnostní funkce s technologií automatické stabilizace napětí při špatných podmínkách v síti.

Vrcholový představitel z Asie

Společnost Solis byla založena v Číně v roce 2005 a je součástí společnosti Ginlong Technologies Company. Vyrábí produkty pro všechna odvětví solárního trhu a nabízí řetězové střídače pro rezidenční i komerční sektor po celém světě. Na asijském trhu zaujímá 1. místo mezi výrobci střídačů a ve velkém množství prodává 1fázové a 3fázové střídače i na mezinárodním trhu.

Od roku 2015 jsou měniče Ginlong umístěny na Eiffelově věži v Paříži.

Společnost Solis dbá na společenskou odpovědnost. Zabývá se řízením dodavatelského řetězce, nakládáním s odpady i spotřebou energie. Pokud jde o výrobky, i tady uplatňuje ekologický přístup. Množství škodlivých látek nahradí nebo sníží materiály šetrné k životnímu prostředí a technické změny vedou ke snížení spotřeby materiálu. Veškerý pevný průmyslový odpad je recyklován.

Závěr

Hybridní střídač Solis je pro nás i pro Evropu novinkou. Zajímavé jsou pro nás 3 MPP trackery ve třídě 5 a 6 kW a 4 MPP trackery ve třídě 8 a 10 kW, se kterými již můžete realizovat 4 řetězce s jedním střídačem. Zde musíme vzpomenout velmi oblíbenou toskánskou střechu se 4 různými orientacemi střešní plochy. Třífázový Solis Hybrid se vstupním proudem 16 A je přizpůsoben trendu vysoce výkonných modulů. Do budoucna bychom rádi viděli rozhraní SG-Ready pro připojení tepelného čerpadla.

Shrnutí:

 • Společnost Solis vstupuje na evropský trh mimo jiné s hybridním střídačem S6.
 • S6 Hybrid se dodává se 3 nebo 4 sledovači MPP, vysokým vstupním proudem, AFCI a spínacím zařízením pro záložní proudové osvětlení.
 • Existuje celá řada stringových střídačů, od malých až po velké.
 • Pro uvedení do provozu a monitorování se používá aplikace SolisCloud.