Solární boom – na kvalitě panelů záleží

Boom solárních elektráren v období mezi lety 2009-2010 je dávno za námi a postupem času už se hromadí dostatek dat na bilancování. Ve zmíněných letech se u nás nainstalovala většina fotovoltaického výkonu, což bylo způsobeno kombinací razantního snížení ceny fotovoltaických technologií a štědrého vládního dotačního programu s garancí výkupní ceny na dvacet let (1). V tomto období se například uvedly do provozu prakticky všechny největší solární elektrárny v ČR (2), včetně FVE Ralsko a FVE Vepřek, s celkovým instalovaným výkonem přes 90 MW.

Aby realizace FVE elektráren z desátých let pokrývaly co nejdéle garanci výkupní ceny na dvacet let, byly tak i dimenzovány. I přes to, že záruční doba na produkt byla výrazně nižší. Nově publikovaný výzkum (3) českých vědců však naráží na zásadní problém a tou je životnost systémů, respektive panelů. Díky monitoringu 85 elektráren realizovaných během solárního boomu došli výzkumníci k závěru, že všechny dosáhly hranice životnosti již po 12 letech.

Za největší problém je označena delaminace, tedy oddělení vnitřních vrstev panelů a s tím spojená klesající účinnost a další rizika. Výzkumníci sice neuvádějí konkrétní výrobce testovaných panelů, ale z článku vyplývá, že objednávky dodávali z hlavní části TIER 1 výrobci. Výzkum tedy poukazuje na fakt, že nálepka TIER 1 není zárukou finální kvality a výkonnosti panelu. Druhým dechem je potřeba zmínit, že vliv na životnost mají i úspory na rámování panelů a samotná instalace, kde byl tlak na rychlé dokončení (kvůli splnění dotačních pravidel nutnost dokončit instalaci do konce roku 2010), ale například i způsob zapojení. Zároveň je nutné dodat, že elektrárny jsou i přes zjištěná fakta stále výdělečné.

FVE Vepřek a panely Phono Solar

Pojďme se podívat na data z FVE Vepřek, druhé největší FVE v České republice. Z veřejně dostupných dat (4) například víme, že generaci elektřiny na této FVE zajišťuje 186 960 panelů Phono Solar ve výkonu 185 a 190 W. V následujícím grafu (Obrázek 1) je znázorněno procentuální plnění výkonu z dat od správce FVE: můžeme jasně vidět, že aktuální výkonnost je stále vysoko nad predikcemi.

Důkaz o kvalitě fotovoltaických panelů Phono Solar

Výkon FVE Vepřek v čase

Phono Solar dokazuje svoji kvalitu, a to i přes skutečnost, že v čase realizace FVE Vepřek na listu TIER 1 výrobců nebyl. Z technického listu panelů (5) je zřejmé, že v roce 2010 poskytoval výrobce Phono Solar záruku na produkt 5 let, a přes to panely po 12 letech provozu vyrábí vysoko nad očekávání. Memodo dnes exkluzivně ve spolupráci s tímto výrobcem poskytuje na řadu M6 produktovou záruku 20 let a výkonovou 25 let, přičemž nabídka našeho portfolia pokrývá širokou škálu provedení ve velmi atraktivních cenových hladinách. 

V následujícím porovnání odhadované pořizovací ceny z roku 2010 a aktuálních cen jasně vidíme, že cena panelů rapidně klesla. Co však neklesá je vyspělost technologie a výkon panelů, za třetinovou cenu tak v současnosti máme mnohem lepší technologii, účinnost a výkon.

Počet panelů Výkon (W) FVE výkon (Wp) cena 2010 (€)* cena 2023 (€)** Cena v Kč
186 960 188 35 148 480 49 207 872 / 1 254 800 736
/ 450 84 132 000 / 16 826 400 400 468 320

*Průměrný kurz € 2010: 25,5 Kč   **Aktuální kurz € 2023: 23,8 Kč

Pokud se na všechna prezentovaná data podíváme optikou dnešní situace, zjistíme, že přihlížet jen k ceně solárních panelů se investorům nemusí vůbec vyplatit. Tvrdých dat z provozu fotovoltaických elektráren bude postupem času přibývat a podobné reference nám mohou pomoci zorientovat se v tržním prostředí zaplaveném velmi levnými panely od různých výrobců. Z panelů se stal poměrně levný komponent FVE, ale nesmíme zapomínat na fakt, že je to ten hlavní, u kterého veškerá fotovoltaika začíná. Použití kvalitních panelů by tak mělo být prioritou všech, kteří chtějí FVE provozovat opravdu dlouhodobě. A Phono Solar prokázal, že tuto kvalitu má.

Aktuální nabídka panelů Phono Solar