Nový RMA proces pro technickou podporu a reklamaci střídače GoodWe

Díky novému procesu podpory pro střídače GoodWe se vyhnete zbytečnému prodlužování reklamačního procesu a získáte rychlejší přístup k technické podpoře. Pro hladký průběh prosím následujte níže předepsaný postup.

Nový proces servisní podpory pro střídače GoodWe

V případě problému se střídačem volejte technickou podporu GoodWe: +420 232 232 237 / +421 232 606 233, technik provede dálkovou diagnostiku závady.

Pokud bude troubleshooting neúspěšný, pracovníci podpory založí ticket a budou potřebovat od technika provést / dodat následující měření:

String insulation measurements

String insulation 1 =

String insulation 2 =

Voltage Measurement

L1 – L2 =

L2 – L3 =

L1 – L3 =

L1 – N =

L2 – N =

L3 – N =

Confirm rotation of phases of AC connection (must be right-hand) =

String Voltage

DC String 1 =

DC String 2 =

other DC strings =

Confirm DC String polarity is correct =

Battery measurement

Battery voltage =

Battery polarity =

Resistance measurement

N – PE (inverter housing) =

  • Zhotovte fotografii místa instalace, produktu, štítku, zapojení kabelů, umístění CT, zapojení baterie a foto výše uvedených měření.
  • Výsledky měření vložte do ticketu včetně fotografií.
  • Vyplňte přiložený zjednodušený formulář: RMA List.xlsx.
  • Odešlete mailem na service.cz@goodwe.com.

DŮLEŽITÉ: Prosíme o dodání/potvrzení adresy pro vyzvednutí vadného zařízení a adresy pro dodání nového zařízení včetně kontaktních informací (mail/telefon).

Předem děkujeme za dodržování výše uvedeného postupu, velice to zrychlí vyřízení reklamace.


UPOZORNĚNÍ: V případě, že již instalační firma provedla výměnu střídače na místě a problém se tím vyřešil, je vysoce pravděpodobné, že závada byla opravdu na střídači.

V tomto případě prosíme o dodání těchto údajů:

  • chybového kódu na původním střídači
  • fotografie z instalace
  • RMA List.xlsx
  • provést měření s novým střídačem, je-li to možné
  • adresy pro vyzvednutí starého a dodání nového střídače

Upozorňujeme, že tento postup je výjimečný a v budoucnosti již nebude akceptován. Je nezbytné, aby instalační firma v případě závady na střídači vždy kontaktovala technickou podporu ještě před odinstalováním původního střídače.

Tato výjimka je platná pouze pro případy, kdy již výměna střídače proběhla.