Elektromobilita ze střechy: Nabíjení z přebytků FVE

Jako zdroj energie pro elektromobilitu může posloužit veřejná síť nebo vlastní fotovoltaický systém. Z hlediska nákladů a šetrnosti k naší planetě je FVE pro nabíjení elektronického vozidla vhodnější. Jak ale může fungovat nabíjení z přebytků FVE?

Více