Školení LG: zvýšení kvalifikace pro montování tepelných čerpadel

V Memodu jsme měli tu příležitost hostit školení zaměřené na montáž tepelných čerpadel. Pro všechny instalatéry, které zajímá tematika propojení s fotovoltaikou a mají zájem instalovat tepelná čerpadla značky LG.

Školení vedl Ing. Petr Outrata, AWHP Part Leader ze společnosti LG Electronics. Účastníci získali komplexní přehled o portfoliu tepelných čerpadel LG a jejich výhodách, včetně praktických rad pro zapojení do topných systémů. Důležitým bodem bylo také využití energie z fotovoltaických systémů v kombinaci s tepelnými čerpadly LG.

Po úspěšném absolvování školení obdrželi účastníci certifikát od společnosti LG Electronics. Ten je opravňuje k montáži tepelných čerpadel LG a zároveň má firma s tímto certifikátem nárok na uznání plné záruky od společnosti LG.

V Memodu jsme vděčni za možnost poskytnout instalatérům a odborníkům v oboru tepelných čerpadel příležitost získat klíčovou kvalifikaci pro práci s produkty LG. Iniciativa je součástí naší vize poskytování technické podpory a zvyšování kvality instalací tepelných čerpadel.