Systém Hydrosplit – zařaďte vyšší rychlost při instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda!

Tepelná čerpadla – podobně jako fotovoltaické systémy – zažívají v posledních měsících enormní nárůst poptávky. Zatímco v roce 2022 byly úzkým místem převážně dlouhé dodací termíny samotných čerpadel, v roce 2023 se situace s dodávkami materiálu výrazně zlepšuje a „slabým článkem“ řetězce se začínají stávat především montážní kapacity.
Výrobci tepelných čerpadel jsou si toho samozřejmě vědomi, jdou instalačním firmám naproti a pro tepelná čerpadla vzduch/voda (jejichž instalace tvoří v ČR drtivou většinu z celkového počtu instalací tepelných čerpadel) nabízí řešení v podobě „plug and play“ systémů zvaných hydrosplit.

Schéma tepelného čerpadla typu hydrosplit

Schéma tepelného čerpadla typu hydrosplit

Hydrosplit

„Mladší bratr“ více známých typů split a monoblok, jeho název vznikl spojením „split“ = dělený a „hydro“ – voda. Hlavní myšlenkou je umožnit instalaci širšímu spektru pracovníků a zkrátit dobu instalace.
Proto kombinuje hlavní přednosti těchto dvou systémů a spojuje je do jedné konstrukce – od monobloku přebírá z výroby hermeticky uzavřenou a chladivem naplněnou venkovní jednotku, propojenou s vnitřní částí topnou vodou, čímž eliminuje potřebu instalatérů mít „chlaďařská oprávnění“.

Venkovní jednotka hydrosplit systému Daikin Altherma 3 H

Venkovní jednotka hydrosplit systému Daikin Altherma 3 H

Od splitu si pak přebírá myšlenku vnitřní jednotky s předinstalovanými a vzájemně hydraulicky a kabelově do regulace propojenými prvky topného systému (respektive systému ohřevu teplé vody), která značně zkracuje instalační čas a výrazně eliminuje riziko chyb při instalaci.

Vnitřní jednotka hydrosplit systému Daikin Altherma 3 H

Vnitřní jednotka hydrosplit systému Daikin Altherma 3 H

Každá instalace tepelného čerpadla je samozřejmě unikátní a netrvá vždy stejně dlouho. Vezmeme-li ale modelový příklad instalace systému tepelného čerpadla na jednom a tom samém objektu, kde instalace TČ typu split nebo monoblok na místě bude trvat 3 dny a s hydrosplit systémem (díky kombinaci výhod split a monobloku) ji lze zkrátit na 2 dny, lze za 1 měsíc (při 20 pracovních dnech) u jedné montážní čety zvýšit počet takových instalací z (přibližně) 7 na 10, což představuje zvýšení „produkce“ o zhruba 43 %. Jedna věc je totiž nezpochybnitelná – čím více se toho zvládne nachystat ve výrobním závodě, tím méně je potřeba se tím zdržovat na místě. Navíc v „laboratorních podmínkách“ výrobní linky je mnohem menší riziko chyby než v těch na místě instalace.

Kompaktní vnitřní jednotky hydrosplit systémů nabízí instalaci na půdorysu cca 0,5 m2, průchodnost otvorem nebo dveřmi obvykle již od 60 cm a výšku pod 2 m. V době, kdy každý m2 podlahové plochy rezidenční výstavby představuje investiční náklady desítek až stovek tisíc Kč, nesporná výhoda. Nezřídka se dnes (nejen) z tohoto důvodu při projekci rezidenční výstavby „zapomíná“ na tzv. technickou místnost. I zde jsou kompaktní vnitřní jednotky systému hydrosplit velkou výhodou – díky svým rozměrům a designu připomínají domácí spotřebič (odtud jejich slangové označení „lednice“) a lze je proto instalovat i do bytových prostor, aniž by je esteticky narušovaly.

Zásadní výhodou proti kompaktním vnitřním jednotkám klasických split systémů je pak již zmíněné propojení s venkovní jednotkou topnou vodou, nikoliv chladivem. Obyvatelé nemusí mít obavy z případného úniku chladiva do interiéru. To totiž – narozdíl od split systémů – do budovy vůbec nevstupuje, zůstává uzavřené ve venkovní jednotce tepelného čerpadla.

Vnitřní jednotka Daikin Altherma 3 H F v interieru

Vnitřní jednotka Daikin Altherma 3 H F v interieru

Hydrosplit systémy nejsou určené jen pro novostavby, výrobci samozřejmě počítají i s rekonstrukcemi budov, kde z důvodu napojení tepelného čerpadla na starší topné soustavy mohou vznikat požadavky na vyšší výstupní teploty topné vody. Moderní hydrosplit systémy renomovaných výrobců proto nabízí výstupní teploty na úrovni až 70 ˚C s garancí jejich dosažení samotným tepelným čerpadlem (bez dopomoci bivalentního zdroje) i při teplotách venkovního vzduchu hluboko pod bodem mrazu.

Výhody hydrosplit (v porovnání s variantou split)

 • může instalovat osoba bez oprávnění pro manipulaci s chladivy
 • chladivový okruh je kompletní již z výroby – zcela odpadá potřeba vakuování, kontroly těsnosti a plnění chladivového okruhu
 • nevyžaduje pravidelné revize chladivového okruhu
 • chladivo je uzavřené ve venkovní jednotce a nevstupuje do vnitřního prostoru budovy

Výhody hydrosplit (v porovnání s variantou monoblok)

 • předinstalované komponenty topného okruhu/ohřevu TV ve vnitřní jednotce urychlují instalaci
 • regulace je umístěna ve vnitřní jednotce, k venkovní jednotce je obvykle potřeba přivést pouze napájení a komunikaci s vnitřní jednotkou
 • nižší riziko chyb v instalaci generujících náklady na jejich dodatečné odstranění
 • úspora místa potřebného k instalaci (většina nutných prvků integrovaná ve vnitřní jednotce s kompaktními rozměry)
 • integrovaný zásobník teplé vody lze velmi snadno využít pro akumulaci přebytků energie vyrobené fotovoltaickým systémem
 • čistší design instalace (vnitřní jednotky ve stylu „lednice“) => lze instalovat i do bytových místností
  Model vnitřní jednotky Daikin Altherma 3 H F

  Model vnitřní jednotky Daikin Altherma 3 H F

Jaké komponenty mohou být integrovány ve vnitřních jednotkách systémů hydrosplit?

 • Oběhové čerpadlo
 • Ventil přepínání vytápění/ohřev TV, směšovací ventil apod.
 • Zásobníkový ohřívač TV
 • Bivalentní elektrický ohřev
 • Expanzní nádoba
 • Akumulační nádoba
 • Filtr pro zachycení nečistot v topném okruhu
 • Odvzdušňovací/pojistné/vypouštěcí ventily
 • Hydraulické propojení všech prvků
 • Systém měření a regulace včetně prokabelování (čidla teploty výstupu/zpátečky, teploty TV, průtoku, tlaku, …)
 • Uživatelské rozhraní (ovladač)
 • Wi-Fi (a další) rozhraní pro vzdálenou zprávu

Velkým tématem je dnes propojení jednotlivých energetických systémů, u rezidenční výstavby často maximalizace vlastní spotřeby elektrické energie z fotovoltaických elektráren. Vhodným způsobem zužitkování přebytků je u těchto budov mimo jiné příprava teplé vody – spotřeba energie pro tento systém je v průběhu roku prakticky neměnná a představuje cca 15–20 % celkové spotřeby energie v budově. Ve 200 l zásobníku teplé vody, což je adekvátní velikost pro 3-4 člennou rodinu, lze uschovat 10–12 kWh tepelné energie.

To je zhruba stejné množství, jaké ve formě elektřiny pojme baterie dnes nejběžněji instalovaných rezidenčních FV systémů. Instalace tepelného čerpadla s integrovaným zásobníkem teplé vody do vnitřní jednotky, jako je tomu v případě hydrosplit systému, znamená že uživatel má k dispozici tuto „druhou baterii“ ve velmi kompaktním a estetickém provedení v rámci systému tepelného čerpadla. Většina výrobců pak pamatuje na trend propojení těchto 2 systémů a v regulaci tepelného čerpadla má připraveno propojení s fotovoltaikou minimálně ve formě univerzálního standardu SG Ready.
Hydrosplit systémy tak představují aktuálně nejsnazší a nejrychlejší způsob instalace nejen tepelného čerpadla jako takového, ale i jeho propojení s fotovoltaickými systémy za účelem dalšího zvýšení vlastní spotřeby jejich produkce elektrické energie.

Memodo ve svém portfoliu tepelných čerpadel nabízí hydrosplit systémy výrobců Daikin, LG a Samsung.

Aktuální nabídku všech tepelných čerpadel najdete zde.