Evropa pro obnovitelné zdroje energie: nová dohoda

Taky vnímáte změnu klimatu, nutnost brát zřetel na snižování uhlíkové stopy a slyšeli jste o tzv. Green Dealu? Jsme si více či méně vědomi toho, jakou hrozbu pro nás změna klimatu a zhoršování životního prostředí představuje. Jedná se o důležité výzvy, které jsou aktuálně jádrem mezinárodních a národních hospodářských politik.

Více