Informace o zákazníkovi

  Jméno firmy
  Instalatér
  Kontakt
  Tel. číslo

  Informace o výrobku

  Výrobce
  Model
  Sériové číslo
  Datum instalace

  Závada

  Popis závady
  Způsob řešení
  Datum projevení závady: