Informace o zákazníkovi

  Jméno firmy

  Instalatér

  Kontakt

  Tel. číslo

  Informace o výrobku

  Výrobce

  Model

  Sériové číslo

  Datum instalace

  Závada

  Popis závady

  Způsob řešení

  Datum projevení závady: