Podmínky Modernizačního fondu byly konečně zveřejněny: Zelená revoluce obnovitelných zdrojů může začít.

Jedna z nejsledovanějších oblastí z nového fondu na podporu obnovitelné energetiky konečně dostala finální podobu. Jak vypadají finální podmínky Modernizačního fondu, které zveřejnilo MŽP a SFŽP ČR a jaké projekty budou moct využít podporu v celkové výši 58 miliard korun v následujících letech?

Modernizační fond: Ministerstvo spouští podporu zelené energie

V pondělí 31. května 2021 proběhla tisková konference, na které jsme mohli slyšet slova od ministra životního prostředí Richarda Brabce, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana a předsedy Komory OZE Štěpána Chalupy. Na této konferenci zazněla konečná podoba podmínek pro čerpání dotací z Modernizačního fondu a bližší informace o rozvoji sektoru OZE.

Sám ministr životního prostředí Brabec označil tuto událost jako začátek revoluce v oblasti využívání obnovitelných zdrojů a uvedl, že se díky ní urychlí modernizace českého hospodářství a sníží množství škodlivých emisí.

Životnímu prostředí tedy svítá naděje na zelenější časy, jelikož dotace mají být využity primárně na výstavbu nových fotovoltaických elektráren a dalších druhů obnovitelných zdrojů energie.

Spuštění dotačních výzev proběhne nadvakrát

Na spuštění ostrých dotačních výzev jsme si museli chvíli počkat. Nyní je již stanoveno pevné datum a podoba celého procesu.

Dotační výzvy v rámci programu RES+ budou spuštěny nadvakrát dle velikosti přihlášeného projektu. V obou případech si však zapište datum 12. července 2021 ve 12:00, kdy bude prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR zahájen elektronický příjem žádostí.

Ministr Brabec uvedl, že v předregistračních výzvách ministerstvo obdrželo přes 9 tisíc žádostí a drtivá většina z nich se týká instalace fotovoltaické elektrárny. To nasvědčuje tomu, že zájem o obnovitelnou energetiku je opravdu obrovský a ministr Brabec očekává opravdu velkou účast i v případě spuštění ostrých výzev. Účast v předregistraci byla podmínkou pro zapojení do čerpání dotací z Modernizačního fondu.

První dotační výzva je určena menším projektům s instalovaným výkonem elektrické energie do 1 megawattu (MWp). V této části se počítá s jednou miliardou korun. Uzávěrka žádostí pro malé projekty proběhne 15. listopadu tohoto roku.

Dalších 3,5 miliardy korun poputuje větším elektrárnám s výkonem nad 1 MWp. Takové projekty budou muset projít jednokolovou soutěžní výzvou. Zájemci mají čas podat žádost až do 29. října 2021.  Dle velikosti projektu i typu instalace elektrárny dosáhnou zájemci na dotaci v maximální výši 50 % z celkových nákladů projektu.

Proč proběhlo rozdělení výzev do dvou částí? Ministra Brabec uvedl, že k rozdělení přistoupili v zájmu nastavení rovnocenných podmínek tak, aby malé projekty nemusely soutěžit s velkými a nebyly díky tomu znevýhodněni. Na přípravě obecných podmínek programu RES+ se podílela také Komora obnovitelných zdrojů energie jakožto člen Platformy Modernizačního fondu. Zástupci fondu měli možnost na celou záležitost dohlížet a případně uvést připomínky.

Jaké projekty mají prozatím smůlu?

Na konferenci také z úst ministra Brabce zaznělo, že nyní se podpora týká pouze fotovoltaických elektráren a s ostatními obnovitelnými zdroji se počítá až v příštích letech, jelikož nyní jsou podporovány z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Petr Valdman ředitel Státního fondu životního prostředí ČR dále uvedl, že menší projekty mohou zatím využít celou řadu dotačních programů, které již existují, jako jsou například programy Nová zelená úsporám a OPPIK či OPTAK. Až se peníze z těchto zdrojů vyčerpají, zařadí se tyto projekty rovněž pod Modernizační fond.

Z tohoto důvodu ve výzvách nebudou zahrnuty střešní instalace fotovoltaiky u veřejných budov, podnikatelských subjektů a FVE na obytných budovách v případě, že projekt souvisí pouze s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. K tomuto účelu dobře slouží výše zmíněné programy a není tedy třeba je zahrnovat v nynější podobě Modernizačního fondu.

V budoucnu nás čeká navýšení dotačních zdrojů

Pro tento rok tedy můžeme očekávat uvolnění 4,5 miliard z Modernizačního fondu pro první projekty. V dalších letech však finance na podporu zelené energie porostou, což poskytne prostor pro rozvoj obnovitelných zdrojů a ústup uhelné energie.

V příštím desetiletí se očekává investice minimálně 150 miliard korun, ale předpokládá se, že se tato částka ještě zvýší. Někteří odborníci předpokládají konečnou částku na hranici 280 miliard korun v České republice, z čehož by mělo téměř 40 % putovat právě do obnovitelných zdrojů.

Další podmínky a kritéria čerpání dotací z Modernizačního fondu

Jak už bylo řečeno, do podání ostré výzvy se mohou zapojit pouze projekty, které se zúčastnily předregistrace. Hodnocení žádostí bude odlišné dle velikosti projektu.

Menší projekty do 1 MWp lze vyhodnocovat průběžně a určení maximální výše podpory proběhne na základě jednotkové dotace. Větší projekty nad 1 MWp budou mezi sebou soutěžit a body jim budou přidělovány podle několika kritérií – především pak dle nákladové efektivity a technické úrovně projektu.

Už teď je jasné, že regiony postižené útlumem těžby uhlí (tedy Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) získávají při bodování výhodu.

Vláda dále schválila podmínku, která říká, že 60 % financí dostanou stávající výrobci elektřiny, kteří splňují podmínky evropské směrnice pro obchodování s emisními povolenkami podle jejího článku 10c2.

Podmínky modernizačního fondu zahrnují i rozdělení maximálně 70 % z celkové požadované dotace předložených projektů. Jinými slovy: i kdyby bylo podáno méně projektů, než je vyhlášená alokace výzvy, dotace se rozdělí jen mezi ty nejefektivnější.

Klíčové informace

  • Datum spuštění dotačních výzev je stanoveno na 12. července 2021 ve 12:00.
  • Výzvy jsou rozděleny na dvě varianty: pro menší projekty (do 1 MWp) a větší projekty (nad 1 MWp).
  • Menší projekty budou posuzovány postupně, velké se zúčastní jednokolové soutěže.
  • Ostrých výzev se mohou zúčastnit pouze projekty registrované v předregistraci, která již proběhla.
  • Letos bude vyčerpáno 4,5 miliard (pro menší projekty 1 miliarda, pro větší 3,5 miliardy).
  • Z Modernizačního fondu jsou automaticky vyřazeny projekty na střešní instalace fotovoltaiky u veřejných budov, podnikatelských subjektů a FVE na obytných budovách v případě, že projekt souvisí pouze s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, jelikož mohou čerpat již existující dotační programy.