Modernizační fond: Zelená pro rozvoj OZE v České republice

V příštím desetiletí bude program RES+ modernizačního fondu s očekávanou alokací ca 60 až 80 mld zdaleka největším podpůrným nástrojem rozvoje nových obnovitelných zdrojů. Nepropásněte proto možnost předložit záměr a zajistit si možnost na žádost o budoucí dotaci.

Modernizační fond je otevřen všem okruhům zájemců. Projektový záměr může předložit právnická či fyzická osoba, které je/bude držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Spolu s výzvami ministerstvo zveřejnilo i základní podmínky pro první tři programy, které naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR. Náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem a všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021.

Výzva v tomto případě neslouží k výběru a financování předpokládaných projektových záměrů. Slouží převážně k mapování zájmu o financování z fondu a zajištění prostoru pro žádost o dotaci v rámci finální výzvy. Předložení projektového záměru je tímto povinným krokem pro žadatele, kteří plánují žádat o podporu z prostředků Modernizačního fondu. Dle ministra životního prostředí Richarda Brabce by se první ostré výzvy měli vyhlašovat v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Jakým způsobem bude příjem projektových záměrů probíhat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Informace o plánovaných investicích budeme přijímat prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na webových stránkách Fondu. Nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy, bude-li to však nutné, můžeme si vyžádat dodatečné informace upřesňující předkládaný investiční návrh. Díky těmto předregistračním výzvám zahájíme řízenou komunikaci s budoucími žadateli, kterým nabídneme prostor pro konzultace nad jejich projekty, což jim urychlí přípravu vlastních žádostí o podporu.“

Podporovaná opatření: Fotovoltaické elektrárny

V případě fotovoltaiky se preferují instalace na budovách a okolí před výstavbou ve volné krajině. Minimálně 60 % alokace by mělo být určeno pro zdroje, které jsou instalovány v místě lokální spotřeby či poblíž, tzn. jako součást obvodové konstrukce budovy (střecha, fasáda, balkon, přístřešek) nebo okolí (zpevněné či nevyužité plochy). Dotaci lze čerpat i na brownfieldech (na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební nebo obdobnou činností) a na zemědělských plochách ve spojení s agrofotovoltaikou.

Systémy pro akumulaci elektrické energie Modernizační fond podporuje pouze jako součást komplexního projektu FVE. Systémy pro akumulaci tepelné energie pouze jako součást komplexních projektů GTE.

Klíčové informace

  • Licence pro podnikání v energetických odvětvích je předpokladem pro podání projektového záměru
  • Bez předložení projektového záměru není možné žádat o podporu z prostředků Modernizačního fondu
  • Projektový záměr je nutné předložit nejpozději do 1. února 2021
  • Bateriové systémy mohou být podpořeny pouze jako součást projektu FVE

Modernizačního fond zveřejnil programový dokument, který si můžete stáhnout zde.