Firma W a Weinzettl vsadila na investici do fotovoltaické elektrárny se systémem BYD Commercial: Jak probíhalo zapojení a kolik tisíc ročně ušetří?

Malá rodinná firma W a Weinzettl zabývající se výrobou a dodávkou dřevěných interiérových dveří se začátkem tohoto roku rozhodla investovat do své budoucnosti pomocí instalace systému BYD Commercial od naší společnosti Memodo. Pojďme se podívat na podrobnější popis celého procesu a na výslednou úsporu.

Jak investice do fotovoltaické elektrárny ve firmě proběhla?

Firma W a Weinzettl s. r. o. se zabývá výrobou interiérových dveří a její provoz probíhá pouze ve všedních dnech na jednosměnný ranní provoz. Pro zvýšení úspory za energie došlo k modernizaci několika komponentů firmy. Jednalo se o následující prvky:

  • rekonstrukce osvětlení
  • instalace fotovoltaického systému o výkonu 99 kWP
  • pořízení vhodného bateriového úložiště
  • výměna původního tepelného zdroje (kotle na zemní plyn) za tepelné čerpadlo + lokální sálavé zdroje na elektrickou energii

Záměr společnosti W a Weinzettl s. r. o.

Primárním cílem klienta bylo snížení nákladů na kupovanou energii z distribuční sítě a pokrytí spotřeby areálu fotovoltaikou. Z toho důvodu byl pro firmu navržen a následně instalován systém BYD Commercial.

Klient také požadoval propojení s vhodným bateriovým úložištěm pro ukládání nadbytku vyrobené energie z fotovoltaických panelů a následné využití této energie v době nižšího výkonu FVE. Pokrytí výpadků distribuční sítě bateriovým úložištěm nebylo záměrem klienta, proto bylo zvoleno bateriové úložiště s kapacitou 230 kWh.

Technické řešení fotovoltaiky a bateriového úložiště v projektu

V objektu klienta byla pro instalaci baterie realizována speciální protipožární místnost, která byla opatřena čidlem teploty i kouře. Systémy tedy nyní hlídají nepřetržitě hodnoty uvnitř místnosti kvůli případnému překročení hodnot. Miniserver LOXONE řídí uvedené systémy a v případě překročení nastavených hodnot se také postará o automatické spuštění ventilační jednotky.

Fotovoltaika je vhodně propojena s bateriovým úložištěm (kapacita 230 kWh) a tím dochází k automatickému ukládání energie v případě přebytku výroby energie. Celý systém je nastaven tak, aby primární odběr energie probíhal z FVE, poté ze zásob nashromážděných v baterii a až v případě nedostatku začne objekt odebírat energii z distribuce. Bateriové úložiště je dále vybaveno vzdáleným monitoringem, díky čemuž máme možnost získávat aktuální data o spotřebě a kapacitě baterie na dálku.

Z dat vyplývá, že FVE vyprodukuje dostatek energie a během odpoledne ji ukládá do baterie. Průměrně je kapacita úložiště v pracovní dny naplněna na 80 %, což pokryje spotřebu areálu během ranní pracovní směny a následně areál přejde opět na energii aktuálně získávanou z FVE. Během víkendu výrazně klesá spotřeba objektu a baterie je v tuto dobu nabita na 100 %. Díky tomu se odběr z distribuční sítě minimálně v pondělí rovná 0, jelikož baterie a FVE spolehlivě pokryje celý provoz areálu.

Jakou úsporu přinese společnosti systém BYD Commercial za rok?

Aktuální data za duben prozrazují, že baterie byla využívána cca ze 70 %, což způsobily především klimatické podmínky – nedostatek slunečního záření, oblačnost apod.

Využití kapacity baterie na 70 % představuje každý den uložení a následné spotřebování cca 150 kWh elektrické energie, která nemusí být nakupována z distribuční sítě. Můžeme si tedy snadno spočítat, že roční spotřeba z distribuční sítě je snížena o cca 50 MWh elektrické energie.

Jestliže cena za 1 MWh činí 2 345 Kč, roční úspora klienta se vyšplhá na krásných 117 000,- Kč, což už představuje pořádný důvod pro investici do úložného systému od společnosti Memodo.

Firma navíc využila možnost dotačního příspěvku OPPIK, který v tomto případě činil 80 % nákladů. Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny se tím tedy výrazně zkrátila a nyní ji odhadujeme i v případě nepříznivých klimatických podmínek na zhruba 8 až 10 let.

Vsaďte na kvalitu a profesionalitu a vybírejte z našich komponentů pro výrobu obnovitelné energie. Náš velkoobchod s fotovoltaikou a úložnými systémy vám je k dispozici pro vybavení koncových zákazníků vším potřebným od solárních panelů, střídačů až po kompatibilní úložiště.